bg | ro | en |

Предприемачество


ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ПРЯК ПЪТ КЪМ УСПЕХА

 

Източници на финансиране:
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, България

 

Кратко описание:

Целта на проекта е да популяризира предприемаческата култура и да улесни стартирането на независима икономическа дейност от безработни/неактивни или заети хора, които имат нагласата, идеята и желанието да започнат собствен бизнес. Партньорите по проекта са осъзнали главните проблеми и нужди на целевите групи, свързани с недостатъчно знание по финансови, законодателни и маркетинг теми, липса на информация относно методи на финансиране и страх от провал. За да задоволи тези нужди, проектът осигури набор от обучения, разделени на 10 тренировъчни модула.

Хората, които ще се обучават, бяха избрани в резултат на интензивна информационна кампания и 9 мотивационни срещи. Над 100 участници завършиха специализирани практически обучения и бяха представени пред бизнеса и предприемаческите среди чрез различни интерактивни методи. По време на тези обучения бяха създадени конкретни бизнес идеи. В заключителния етап на проекта тези идеи ще бъдат допълнително разработени с помощта на ментори - бизнес мениджъри и квалифицирани специалисти по сектори.

В края на проекта, поне 12 от хората, преминали обучението, се очаква да започнат собствена дейност, а останалите ще са натрупали значителни познания, които ще са им от полза в бъдещите им професионални кариери.

Период на изпълнение: юли 2018 - юли 2020