bg | ro | en |

Предприемачество

Наименование на проекта: "Предприемачеството - пряк път към успеха"

Финансираща програма: ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"

Период на изпълнение: юли 2018 – юни 2020

Кратко описание:

Проектът „Предприемачество - пряк път към успеха“ предлага специализирано БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ и индивидуални КОНСУЛТАЦИИ в областта на предприемачеството в Северен централен планов район.

След провеждането на информационни и мотивационни срещи в Свищов, Русе, Разград, Силистра, Габрово и Велико Търново бяха формирани 6 групи от бъдещи предприемачи. Обучението започна през месец март 2019 г. и включва теми, жизненоважни за успеха на всеки начинаещ предприемач. Курсът е разделен на две части. В първата - Основи на бизнес предприемачеството - нашите експерти споделят базови знания по икономика, необходими за всеки, който започва да развива собствен бизнес: как да бъде привлечен капитал, защо финансовото планиране е толкова важно и как да бъдат управлявани разходите. Втората тема е посветена на стартирането на бизнес – от идеята до нейната реализация. Ще се дискутират теми като ролята на маркетинга и неговите онлайн измерения, иновациите и предимствата, които носи отговорният бизнес.

Практични съвети за предприемачество в България и трансграничната зона, заедно с решаване на действителни казуси, дават на участниците предимство пред посещението на друг теоретичен курс.

В хода на обучението участниците генерират собствени бизнес идеи и започват да ги развиват, като ползват наученото, а експерти в различни направления провеждат индивидуални консултации с младите предприемачи.

След успешно преминаване на курса желаещите получават получат сертификат за придобита част от професия, както и експертна помощ за реализация на бизнес идея.

Партньори:

Русенска търговско-индустриална камара (РТИК)

Българо-румънска търговско-промишлена палата.