bg | ro | en |

Новини назад

Новият бюлетин на ECO-CENT e факт

14.11.2022

Климатичните промени са факт и всички ние трябва да предприемем спешни действия, за да ограничим въздействието им и да подкрепим прехода към устойчивост. Точно заради това през последните месеци бяхме заети с някои важни дейности в рамките на проекта ECO-CENT, който помага да се преодолеят пропуските в сътрудничеството между организациите за професионално обучение и образование и бизнеса, като по този начин увеличава приноса и на двете страни за зеления преход в Европа.

  • Започнахме изготвянето на обучителни материали за бизнес стратегии, които помагат на фирмите да въведат кръгови практики в процесите и продуктите си.
  • Цялото съдържание на уебсайтът на ECO-CENT вече е достъпно на всички официални езици на проекта: английски, български, немски, гръцки, португалски и словенски.
  • Направихме първи крачки за разработване на Общността на практиките – основен елемент от платформата на ECO-CENT, където различните заинтересовани страни ще могат свободно да общуват, споделят опит и получават съвети.

Какво друго, вижте в бюлетина.


Още по темата