bg | ro | en |

ECO-CENT

ECO-CENT - Иновационни екосистеми с практики от кръговата икономика за предприемачи

https://eco-cent.eu/


Източници на финансиране:
Еразъм+


Принципите на кръговата икономика са в основата на проекта ECO-CENT (Innovation Ecosystems for Circular Economy Entrepreneurs), в който Българо-румънска палата е партньор. Основната му цел е да запознае фирмите с различни модели на производство и потребление, които ограничават до минимум отпадъците, а в резултат на натрупаното знание, компаниите да започнат да прилагат тези модели на практика. Освен към бизнеса, проектът се фокусира и върху центровете за професионално обучение, които фирмите ползват за повишаване на квалификацията на своите служители. Центрове за професионално обучение ще участват в разработването на материали за приложението на кръговата икономика в предприятията.

Чрез поредица от срещи със заинтересовани страни, дискусии и споделяне на опит, ще бъдат създадени обучителни материали по темата „кръгова икономика“. Предстои разработването на дигитална платформа за масови онлайн курсове с отворен достъп, на която ще бъдат налични всички разработени материали и ще има възможност за общуване между обучителните организации и предприятията.

Международният консорциум, който ще работи по ECO-CENT, включва организации от 7 държави – България, Германия, Гърция, Ирландия, Кипър, Португалия и Словения.

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците чрез удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти.

Вижте брошурата по проекта тук.

Период на изпълнение: 01.11.2021 - 01.11.2023