bg | ro | en |

Настоящи членове

Дънлоп Милс

Дъщерно дружество на Dunlop Mills Ltd - компания, обединяваща дипломирани счетоводители и регистрирани одитори. Дружеството е в Румъния от 1999 г. и обслужва международни клиенти в областта на счетоводството и одита. Изключителното предимство на компанията са качествените счетоводни и консултантски услуги, които са хармонизирани както с румънското законодателство, така и с международните стандарти.

Повече информация: тук.

КОНТАКТИ:
E-mail: office@dunlopmills.ro
Web: http://www.dunlopmills.ro