bg | ro | en |

Настоящи членове

Дружба АД

Водещ европейски производител на бутала, бутални болтове и бутални пръстени за двигатели с вътрешно горене и въздушни компресори. Компанията има над 50 годишна история и изключително сериозен опит.

Презентация

КОНТАКТИ:
Адрес: България, гр. Разград 7200, ул. Тутракан 4
Факс: +359 84 660 424
E-mail: info@drouzhba.eu
Web: www.drouzhba.bg