bg | ro | en |

Настоящи членове

Дизи Конт

ДиЗи Конт е счетоводно-юридическа кантора, която предлага на клиентите си пълен набор от съвети и услуги за започване на нов бизнес или развитие на вече съществуващ такъв. Експертите от екипа извършват счетоводни услуги и осигуряват пълно съдействие при избора на подходяща корпоративна форма за регистрация на фирма, пререгистрация, смяна на собственост, сливания и разделяния на фирми. Съдействат на фирми за оптимизиране на задълженията им - данъчни и митнически, осигуряват пълно юридическо и счетоводно обслужване.

В екипа на кантората има служител, който говори румънски език и съдейства на румънски клиенти в България.

 

КОНТАКТИ:

Адрес: гр. Русе, ул. "Богдан войвода" №1
Телефон: +359 82 593 212 
Електронна поща: danina1968@abv.bg
Интернет сайт: www.dizicont.com