bg | ro | en |

Новини назад

Свързаността и икономическо развитие - цели на проекта Дионисус и инициативата "Три морета"

09.06.2021

Тази година България е координатор на инициативата „Три морета“, а на 8 и 9 юли София ще е домакин на годишната среща на държавните ръководители на страните, участващи в нея. Инициативата има три основни стълба – енергетика, транспорт и дигитална свързаност и цели да стимулира икономическото развитие на 12 държави от региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море – Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватска и Чешка република.

На транспортна конференция в София, състояла се на 8 юни, бяха поставени редица въпроси от страна на бизнеса за възможностите за инвестиции в развитието на транспортните коридори в посока севр-юг , както и строителството на допълнителни мостове и съоръжения над Дунава между България и Румъния при Гюргево (Румъния) или Лом (България). Сходни цели по отношение на свързаността (конкретно в Дунавския регион) има и проектът ДИОНИСУС, където Българо-румънска палата работи в консорциум с организации от 9 дунавски държави. Основен фокус се поставя на развитието на речните и морски пристанища, свързването им с транспортните вериги, както и създаването на оперативни бизнес модели за качествено и устойчиво развитие на региона и механизми за привличането на инвестиции в него.


Още по темата