bg | ro | en |

DIHUB


DIHUB - ДИГИТАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ ЗА ОБЛАЧНИ УСЛУГИ


Източници на финансиране:
ЕРАЗЪМ+, K2 Sector Skills Alliances


 

Кратко описание:

Облачните услуги бележат бърз растеж в глобалната и европейската икономика. Технологиите се променят бързо и скоро ще има 5G технология, която да се използва за вземането на бизнес решения. В миналото, облачните услуги са били използвани като среда за хостинг на виртуални машини и осигуряване на съхранение на данни. В днешно време те предлагат различни видове услуги, например инструменти за машинно обучение и софтуер като услуга (SaaS). Облачните среди са изключително гъвкави и могат да се разпределят различни количества процесорна мощност - от малки до огромни количества, използвани за анализ на данни. Данни могат да бъдат качени в облаците от различни източници, например от хранилища за данни, както и от сензори през хъба в IoT приложенията. Има много тематики за иновации в цифровите услуги в различни области на индустрията/бизнеса, които могат да бъдат разработени.

Целта на този проект е да се развие общоевропейски, транснационален, взаимосвързан модел за развойни услуги (платформа) и мрежа, базирани на облачни и мобилни технологии (4G/5G). Пет дигитални иновационни хъба за облачни услуги ще бъдат създадени на различни места в Европа. Те ще бъдат среда за образование и развитие на ученици в центрове за професионално обучение, както и среда за развитие на услуги за фирмите, с цел да обновят своите възгледи за бъдещето, ноу-хау, умения и създаване на цифрови услуги. Хъбовете ще бъдат взаимосвързани, а най-добрите практики ще бъдат пренасяни към останалите хъбове и места  за развитие, специално организирани от ЦПО-тата. Тези практики ще бъдат дообогатени от обмяната на персонал и студенти между различните хъбове в Европа.

Планираните технологии, популяризирани от проекта, са нови, но са също така и много добре тествани и изключително гъвкави като могат да имат разнообразни приложения в различни сектори. Нужни са повече способни хора, които да могат да извлекат ползва от тях в различните сфери на бизнеса, което изкарва на преден план нуждата от обучение за професионална компетентност по тези теми като така се подсилва европейската конкурентоспособност в тази среда на бързоразвиващи се облачни услуги.

Период на изпълнение: ноември 2019 - октомври 2021