bg | ro | en |

DIHUB


ДИГИТАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ ЗА ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

https://dihubcloud.eu/


Източници на финансиране:
ЕРАЗЪМ+, K2 Sector Skills Alliances


 

Облачните услуги заемат все по-голям дял както в глобалната, така и в европейската икономика. В миналото те са използвани като среда за хостинг на виртуални машини и за съхранение на данни, а днес вече предлагат инструменти за машинно обучение и софтуер като услуга (SaaS).

Облачните среди са изключително гъвкави и чрез тях може да се разпределят различни обеми процесорна мощност - от малки до огромни количества, които се използват за анализ на данни. Данни могат да бъдат качени в облаците от различни източници - хранилища за данни, както и от сензори през хъба в IoT приложенията.

Има много теми за иновациите в цифровите услуги, приложими в индустрията и бизнеса, които могат да бъдат разработени, а скоро ще разполагаме и с 5G технология, която да се използва за вземането на бизнес решения.

Кратко описание:

Целта на проекта DIHUB - ДИГИТАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ ЗА ОБЛАЧНИ УСЛУГИ е да се създаде общоевропейска платформа и мрежа за развойни услуги, базирани на облачни и мобилни технологии (4G/5G). Пет дигитални иновационни хъба ще бъдат създадени на различни места в Европа. Те ще бъдат среда, в която ученици от центрове за професионално обучение ще развиват интереса си към технологиите, а фирми, които искат да разработят нови цифрови услуги, имат визия за бъдещето и ноу-хау, също ще участват в тях.

Хъбове ще бъдат свързани, а най-добрите практики ще бъдат обменяни както между тях, така и с места за развитие, специално организирани от ЦПО-тата в цяла Европа. Тези практики ще бъдат дообогатени от обмяната на персонал и студенти между различните хъбове. На преден план излиза необходимостта от обучение за професионална компетентност в областта на облачните технологии.

Планираните технологии, популяризирани от проекта, са нови, но също така са и много добре тествани, изключително гъвкави и могат да се прилагат в различни сектори на икономиката. Нужни са повече способни хора, които да могат да извлекат полза от тях и да ги интегрират в бизнеса. Това от своя страна би довело и до засилване на европейската конкурентоспособност в средата на бързоразвиващите се облачни услуги.

Период на изпълнение: ноември 2019 - октомври 2021