bg | ro | en |

Настоящи членове

ДИАВЕНА ООД

Производство, преработка и консервиране на риба и други водни животни

 

КОНТАКТИ:
Адрес: България, Шумен, ул. „Индустриална“ 23А
Телефон: +359 54 860 184
Е-mail: diavena@diavena.com
Web: www.diavena.com