bg | ro | en |

Новини назад

Облекчения за бизнеса в Румъния по време на извънредното положение

18.03.2020

Министърът на финансите на Румъния Флорин Къцу съобщи, че Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) е подготвила серия от мерки за подпомагане на бизнеса, предвид извънредната ситуация и щетите, които търпят фирмите. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации (или годишните финансови отчети) е отложен с един месец и новата дата е 25 април 2020 г. Най-важните от разписаните мерки за облекчаване на бизнеса са:

- спиране на принудителното събиране на бюджетните задължения;
- възстановяване на ДДС през март за всички решени парични постъпления и за които са издадени актуални решения за възстановяване;
- спиране на действията за фискален контрол (данъчни инспекции, контрол срещу измамите), с изключение на проверките, които могат да се извършват дистанционно;
- спиране на действия за борба с измамите по отношение на филтър II и на специфичните дейности в ГКПП с Унгария и България.
- прилагане на нов механизъм за възстановяване на ДДС, насочен към бързото уреждане на плащанията, като се започне от 1 април 2020 г .;

Мерките ще се прилагат както през периода, в който Румъния е обявен за извънредно положение, така и за срок от 30 дни след това.


Още по темата