bg | ro | en |

Настоящи членове

Булмаркет Груп

„БУЛМАРКЕТ“ е създадена през 1996 с основна дейност доставка, производство, съхранение и търговия на едро на енергийни продукти от минерален и неминерален произход. Като търговец на едро на горива, предприятието бързо се нарежда сред първите 10 водещи фирми в България. Развива се активно не само на местния пазар, но и в Румъния, Сърбия, Македония и страните от ЕС, като заема все по-значителен дял в националната икономика.

Днес в БУЛМАРКЕТ ГРУП влизат множество дъщерни компании от България, Румъния и Австрия, които реализират различни бизнеси – търговия, складова дейност, транспорт на горива, доставка на компресиран и втечнен природен газ, дизелово гориво, бензин, битум и производство на биодизел. Компанията е единствената в България, която предлага фармацевтичен глицерин.

 

КОНТАКТИ:

Адрес: България, Русе, бул. Тутракан 100
Телефон: +359 82 817 400 
Е-mailoffice@bulmarket.bg
Webbulmarket.bg