bg | ro | en |

Българо-румънски детски фонд

Българо-румънска търговско-промишлена палата сформира фонд за подкрепа на различни съвместни дейности на български и румънски деца и млади хора, насочени към изграждане на партньорства, провеждане на съвместни здравни, образователни и културни инициативи.

Като трансгранична бизнес организация една от мисиите ни е да подпомагаме и насърчаваме икономическото сътрудничество между  съседните държави. Това няма как да е достатъчно успешно без инвестиции в нашите деца – бъдещето на това сътрудничество.

Фондът ще привлича и акумулира средства, с които по решение на Управителния съвет на Палатата ще се финансират прояви и събития, в рамките на които децата да могат да общуват, да учат заедно, да опознават съседната страна, да създават приятелства и партньорства.

Ако и вие желаете да допринесете за повече „българо-румънски“ детски усмивки, моля свържете се с нас!

Блог

Фейсбук