bg | ro | en |

Събития назад

БРТПП представи резултатите от уникално проучване на дунавските рибарски общности

01.02.2019

Резултатите от първото по рода си теренно аудиовизуално проучване на културното наследство на дунавските рибарски общности от България и Румъния бяха съобщени по време на пресконференция в Русе на 1 февруари 2018. Изпълнителният директор на Българо-румънската търговско-промишлена палата Елеонора Иванова – инициатор и възложител на проучването, говори за приноса на новата инициатива към мисията на БРТПП да подпомага икономическите взаимодействия между двете съседни държави.

В резултат на теренното проучване са създадени 10 промоционални филма за пет двойки селища от България и Румъния със съхранени рибарски традиции: Силистра (Татарица) – Кълъраш; Ветрен (Сребърна) -  Мостищя-Галаци, Тутракан – Олтеница, Русе (Бръшлен) – Гюргево, Видин (Кутово, Антимово) – Калафат. С видеокамери и фотокамери от земята или от дрон са документирани над 100 обекта на културното и природното наследство в тези региони, интервюирани са 30 представители на рибарските общности. Създаден е огромен масив от над 300 фотоси, текстове на български, румънски и английски език, видеоматериали. Пред участниците в пресконференцията бяха показани множество снимки и филм.

В скоро време до продуктите на проучването, извършено от обединение „Памет за дунавските рибари“ по поръчка на БРТПП, ще бъде осигурен свободен публичен достъп, за да бъдат използвани за бъдещи научни изследвания, планиране на местното развитие, създаване и рекламиране на туристически продукти.

Пресконференцията беше осъществена по проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“. Партньори на БРТПП в изпълнението му са Сдружение „Паралел – Силистра“, Регионален исторически музей – Русе, Асоциация „Акчес“ – Кълъраш, Местна инициативна рибарска група „Дунареа Кълърашеана“, а финансираща програма е Интеррег V-A Румъния – България.

 


Още по темата