bg | ro | en |

Офертен център назад

BG-0284

20.03.2023

„Агрополихим“ АД, разположена в Девня, България е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на „Агрополихим“ АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона.

Afer Fertilizers Romania, тяхното най-ново предприятие, което работи на територията на Румъния, съответства на стратегията им за растеж и стартирането му е първата стъпка към постигането на тази цел. Официалното присъствие на компанията в Румъния й помага да задоволи по-добре непрекъснато нарастващото търсене, идващо от местния пазар, да разшири бизнес партньорствата, да направи продуктите и услугите си широко достъпни, както и да подобри и улесни бизнес комуникацията с всички свои клиенти.
Компанията стартира подбор за Офис мениджър, който да се присъедини към екипа й.

Основни задължения:
- Осигурява административна подкрепа за ефективната работа на фирмата;
- Изпълнява административни задължения и офис задачи като генериране на отчети, подготовка и провеждане на презентации, организиране на срещи, архивиране, копиране, сканиране, поръчване на консумативи и др.;
- Изготвя, регистрира и контролира всички нормативни документи, в съответствие с нормативната уредба;
- Подготвя необходимата документация и организация на командировки, като командировъчни заповеди, настаняване в хотели, отчитане на командировъчни и др.;
- Води ежедневна писмена и устна делова комуникация, отговаря на телефонни обаждания, води писмена кореспонденция, насочва посетители;
- Регистрира, организира и обработва документация и кореспонденция;
- Обезпечава правилното изпълнение на политиките, вътрешните правила и процедурите в компанията;
- Подпомага екипа при изготвянето на регулярни отчети, както и други оперативни задачи;
- Събира и проверява фактурите от доставчици към договорите за административни услуги. Комуникира с доставчиците при несъответствия и отклонения;
- Организира и поддържа фирмената каса, включително изготвянето на всички съответни документи, парични плащания и съхранение на пари в брой;
- Комуникира с фирмата, ангажирана със счетоводното обслужване и предава всички фактури и други счетоводни документи;
- Организира, архивира и поддържа регистъра на фирмените договори.

Изисквания за заеманата длъжност:

- Завършено висше икономическо образование, степен бакалавър
- Предишен опит на подобна позиция се счита за предимство.
- Отлично владеене на български и румънски език, ниво B2-С1;
- Владеене на английски език се счита за предимство;
- Компютърни умения - отлично владеене на MS Office;
- Опит в работата със SAP S/4 HANA се счита за предимство;
- Отлични умения за управление на времето и способност за приоритизиране на задачите;
- Умения за решаване на проблеми, организационни умения и внимание към детайла;
- Мотивация за работа в динамична среда, добри комуникативни и презентационни умения.

Компанията предлага:
- Конкурентно възнаграждение;
- Въвеждащо обучение и непрекъсната подкрепа;
- Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
- Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
- Възможност за професионално развитие и реализация.

Можете да изпращате документи не по-късно от 9 април 2023 г. на имейл: d.ivanova@agropolychim.bg
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.


Още по темата

BG-0299

07.11.2023

още +

CH-0298

02.11.2023

още +