bg | ro | en |

Офертен център назад

BG-0136

23.03.2021

Ойрошпед АД, фирма членка на Българо-румънска палата, работеща в сферата на спедицията, транспорта и логистиката, предлага на български и чуждестранни производители, търговци и дистрибутори склад за съхраняване на различни стоки и продукти. Складът се намира в гр. Русе (на 60 км. от Букурещ) и има сертификат за строеж от първа категория по Закона за устройство на територията. Основните характеристики на склада са:

 • Застроена площ – 6 000 - кв.м.;
 • Брой  закрити рампи – 8 бр.;
 • Брой палетни места – 9 000 бр. европалета;
 • 5-етажна стелажна система, като всяко палетно място е обозначено с баркод, даващ информация за съхраняваната стока – вид, партида, количество, срок на годност, артикулен номер и други необходими данни;
 • Максимална височина на палетизираната стока - 180 см.;
 • Максимално тегло на стоката върху единично европале  –  800 кг.;
 • Сигнално-охранителна система и видеонаблюдение;
 • Наличие на удобно място за маневриране и кратък престой на превозното средство;
 • Подът е от шлайфан, сулфатоустойчив бетон;

Помещението е подходящо за:

 • Създаване на централен хъб за доставка на стоки в България и Европа
 • Дистрибутори или търговци на опасни химически продукти
 • Дистрибутори или търговци на авточасти и строителни материали

За контакти:
Г-н Светослав Георгиев
тел.: 0889017799
ел. поща: s.georgiev@eurosped.bg


Още по темата

BG-0299

07.11.2023

още +

CH-0298

02.11.2023

още +