bg | ro | en |

Какви са ползите за Вашия бизнес и какви отстъпки получавате?

Благодарение на членството в Българо-румънска палата:

☑️  Имате достъп до хиляди потенциални партньори чрез мрежата на Палатата;
☑️ Получавате видимост и допълнителен имидж като пълноправен член на организацията;
☑️ На Ваше разположение са доверени експерти, които съдействат за разрешаване на казуси от законодателен, данъчен, трудово-правен или друг подобен характер;
☑️ Получавате редовно практическа информация, свързана с бизнес практиките и процесите в България и Румъния;
☑️ Популяризирате дейността на компанията си чрез онлайн инструментите на Палатата (уебсайт, бюлетин, социални мрежи);
☑️ Използвате отстъпки от цените на услугите, а други са безплатни за Вас;
☑️ Участвате в събития, организирани ексклузивно за фирмите членки и поканени от тях партньори;
☑️ Имате право на глас в Общо събрание на Палатата, може да сте част от ръководните ѝ органи - Управителен съвет и Контролен съвет;
☑️ Можете да поискате чрез ръководството на Палатата официално становище от законодателните органи на двете държави по дела и казуси, касаещи бизнес средата в България и Румъния;
☑️ Екипът на Палатата става „посланик“ на Вашия бизнес и проактивно препраща към Вас потенциални клиенти, партньори и други полезни контакти;
☑️ Получавате съдействие при участие в избрани изложения на най-големия изложбен център в Румъния – РОМЕКСПО;
☑️ Подкрепяте косвено социалните двустранни отношения между страните чрез инициативата за корпоративна социална отговорност на Палатата – Българо-румънски детски фонд.

Компаниите, членуващи в Българо-румънска палата получават следните намаления:

☑️ 10% от цената на курсовете, предлагани в Центъра за професионално обучение на БРТПП (по румънски език, търговски умения и др.);
☑️ 20% от услугите на Палатата, както и при участие в събития, организирани от Палатата;
☑️ 50% отстъпка от цената на списък с актуални контакти на фирми от определени сектори (веднъж годишно).