bg | ro | en |

Настоящи членове

ASAP

Компания, специализирана в сферата на информационните технологии. Фокусирана е върху предоставянето на цялостни бизнес решения, които са адаптирани според нуждите на клиентите ѝ в три основни направления – разработка на софтуер, системна интеграция, IT обучения и сертификация.

КОНТАКТИ:
Web:
https://www.asap.bg/
E- mail: sales@asap.bg
Телефон: +359 2 4475 100