bg | ro | en |

Настоящи членове

ASAP

Компания, специализирана в сферата на информационните технологии. Фокусирана е върху предоставянето на цялостни бизнес решения, които са адаптирани според нуждите на клиентите ѝ в три основни направления – разработка на софтуер, системна интеграция, IT обучения и сертификация.

Подробности за дейността на компанията:

Web: https://www.asap.bg/
Email: sales@asap.bg
Телефон: +359 2 4475 100