bg | ro | en |

Настоящи членове

A4E

A4Everyone е компания, извличаща стойност за своите клиенти от големи данни.

На базата на собствени алгоритми, използващи изкуствен интелект, A4E предлага автоматизирано вземане на решения, базирани на големи данни и отчитащи множество фактори за широк спектър от индустрии и бизнес вертикали. По този начин компанията увеличава ефективността на бизнес процесите на своите клиенти, които оказват пряко влияние на финансовите им резултати, като значително ги подобряват.

КОНТАКТИ:
Адрес: България, гр. София, бул. Цариградско шосе 111В, София Тех Парк, сграда "Инкубатор", ет. 2
Телефон: +359 2 44 11 243
Електронна поща: office@a4everyone.com
Интернет страница: www.a4everyone.com