bg | ro | en |

Събития назад

Предизвикателства пред корабоплаването по Дунав ще обсъждат в Русе

12.03.2019

Реални ползватели на река Дунав и представители на публичните регулаторни органи ще дискутират как да се подобри корабоплаването преди началото на новия плавателен сезон. На срещата, организирана от Българо-румънска търговско-промишлена палата ще бъде представен План за действие с предложени конкретни мерки по всяка от петте тематични области. За подготовката на документа са анализирани всички докладвани бариери и добри практики, подадени от ползвателите на реката от Дунавските държави към месец февруари т.г. 

Срещата ще се проведе на 18 март 2019 г. в гр. Русе от 14 часа в залата на ИА „Морска администрация“ на ул. Славянска 4, ет.2.

От години Палатата активно работи по проблемите пред корабоплаването по река Дунав. От 2017-та екипът ѝ е съсредоточил усилията си в проекта ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от широк консорциум с 16 основни и 12 асоциирани стратегически партньори, сред които Дунавската комисия, Министерството на транспорта на Румъния, държавни институции, асоциации на корабоплаватели, пристанищни власти, спедитори и превозвачи и неправителствени организации от 10 европейски държави. България се представлява от Българо-румънска търговско промишлена палата, асоцииран стратегически български партньор е Булмаркет ДМ ООД.

 


Още по темата