bg | ro | en |

Другите за нас назад

Свързахме се с дистрибутор, който вече предлага продуктите на една от нашите търговски марки на пазара в Румъния

10.02.2021

Благодарение на сътрудничеството си с екипа на БРТПП и осъществена кампания се свързахме с дистрибутор, който вече предлага продуктите на една от нашите търговски марки на пазара в Румъния.

Кредо-Капитал Продакшън ООД е фирма, специализирана в производството на продукти за лична хигиена и козметични продукти. Компанията ни е фокусирана в непрекъснатото развитие на продуктовите ни линии и инвестира в разработването на нови продукти. Продуктите ни са представени на над 30 пазара и екипът ни усилено работи за все по-голямото им популяризиране и тяхната познаваемост.

От няколко години се опитваме да постигнем по-видимо присъствие и национално покритие на румънския пазар и да намерим възможност за реализация на продуктите под всички наши търговски марки там. Поради различни причини пазарът в Румъния се оказа много по-предизвикателен от това, което си представяхме първоначално. От няколко години работим с дистрибутор на една от търговските ни марки на продукти за лична хигиена, но имахме нужда от нови канали за представителство и реализация, по-голяма популярност на търговските ни марки и по-съществени резултати. Българо-румънска палата се ангажира с кампания по търсене на подходящи контакти и нашето представяне пред нови потенциални партньори.

Екипът подходи много професионално към нашето задание и за нас беше изключително приятно да работим съвместно по този проект. На базата на разкрития потенциал и умения на екипа на БРТПП съм убедена, че те работят по идентичен начин с всички свои клиенти. Работихме в тясно сътрудничество, комбинирайки нашите специфични познания за тези продуктови категории и спецификата на бизнеса конкретно в Румъния. Експертите от Палатата предложиха варианти и осъществиха контакти с местни дистрибутори с развита мрежа в различни региони на страната.

Отне ни наистина няколко месеца, но вече стартирахме с партньор в Румъния за продуктите под една от търговските ни марки и в момента сме в процес на преговори по отношение на продуктите от другия ни бранд.  

Румъния е доста предизвикателен и перспективен пазар, конкуренцията е силна, трябва да се работи последователно и с нагласа за по-плавна възвращаемост в сравнение с други външни пазари, на които имаме опит.

Доверихме се на експертизата на Българо-румънска палата и спестихме много време, усилия и средства, за да достигнем и разработим по-добре пазара на север от Дунав. Препоръчвам ги на всеки, който има интерес към бизнес Румъния, защото екипът им демонстрира високо професионално ниво, натрупаният опит е голям и разностранен, консултациите, които дават – безценни, а съвместната работа истинско удоволствие.

Албена Иванова – Мениджър продажби на Credo-Capital Production LLC

 

 

 


Още по темата