bg | ro | en |

Настоящи членове

3 КОН ГРУП ЕООД

Комуникационна агенция, предлагаща услуги в сферата на бранд идентичност, социални медии, организиране на събития, връзки с обществеността и др.

 

Контакти

Адрес: България, гр. София, бул. „Черни връх“ 43
Телефон: +359 884 217 903
Ел. поща: office@3con.eu
Интернет страница: www.3con.eu