bg | ro | en |
 

Присъединете се към нас

Станете най-добрата част от българския и румънския бизнес!

 

Целта на ЛКВ ВАЛТЕР: „Да подсигурим здраве и да помогнем на икономиката да продължи да се движи“

25.03.2020

WALTER GROUP има строга политика за непрекъснатост на бизнеса за ситуации, сходни нa настоящата, която е част от тяхната система за управление на кризи.

още +

Властите в Румъния въвеждат допълнителни рестрикции за достъпа на чуждестранни граждани в страната

25.03.2020

още +

Мерки на румънското правителство в подкрепа на бизнеса

23.03.2020

още +