Българо-румънска търговско промишлена палата продължава работата си по проект „Здрави на работното място“

В периода 11 – 14 март 2014 г. трима представители на Българо-румънска палата бяха на работно посещение в гр. Цюрих и гр. Берн – Швейцария, в изпълнение на дейностите по проект „ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО: Трансфер на стандарти и практики за здравословна работна среда“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът се осъществява в партньорство с Health Promotion Switzerland – организация с делегирани правомощия от държавата да провежда в Швейцария политиката за здравето и здравословния начин на живот, вкл. здравето по време на работа. Както вече сме Ви информирали краен резултат от проекта е БРТПП да придобие правото да консултира и подпомага българските компании и организации за въвеждането на „Friendly Workplace Label“ – швейцарска марка, доброволен стандарт, който се дава на фирми със значителни постижения в здравния мениджмънт и превенцията на здравето на работното място.

В рамките на посещението беше извършен трансфер на ноу-хау и експертен опит от швейцарски консултант относно всички аспекти, изисквания и управленски практики, които фирмите следва да въведат, за да получат правото на носят марката. Бяха направени и конкретни срещи с швейцарски компании, които са преминали успешно атестацията и носят знака „Friendly Workplace Label“.

   

healthy-at-work