ЗБК Балкан АД се присъединява към Българо-румънска търговско промишлена палата

ЗБК Балкан АД   е един от най- старите и уважавани застрахователни брокери на българския застрахователен пазар.      
Политиката на брокера е насочена към комплексно обслужване на корпоративни клиенти по отношение на тяхната финансова и бизнес защита и ефективност.
За тази цел, ЗБК Балкан непрестанно проучва пазара,  разработва и предоставя иновативни финансови инструменти на своите партньори и клиенти при конкурентни цени.
Балкан е един от малкото в България застрахователни брокери, компетентни да  предлагат:
1.Застраховка на „Финансов риск „: подходяща е за компании от всички сектори, които работят на отложено плащане със своите партньори.
Специфични покрития: Търговски риск, Застраховка на инвестиции, Застраховка на банков кредит ,  Застраховка на банкова гаранция, Застраховка на акредитиви,  Застраховки на политически рискове.

Предимства:
Ø  Оптимални условия за развитие на бизнеса
Ø  Редуциран риск от финансови загуби
Ø  Адекватно управление на портфейла
Ø  Съдействие от страна на брокера при окомплектоване на всички документи по време на целия процес

2.Застраховка “Гаранция„ (Бонд): това е застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
В досегашната практика възможностите бяха ограничени до банкова или парична гаранция.Въвеждането на гаранция под формата на застраховка е новост в България, но е дългогодишна практика в останалите европейски страни. Подходяща е както за обществени/държавни, така и частни поръчки.         
Застраховка Гаранция е подходяща за широк спектър от компании – строителни предприятия, консултантски компании, IT компании, доставчици на услуги.

Предимства:
Ø  не блокира средства и не налага запори върху активи на изпълнителя;
Ø  застрахователят е сериозно ангажиран в изпълнението на договора;
Ø  за бенефициента е важно реалното изпълнението на договора;

http://www.zbkbalkan.com

   

healthy-at-work