Заплащането в IT сектора

Заплатите на служителите в българската IT индустрия зависят от няколко фактора – опитът на съответния специалист, технологиите, които владее и колко добре ги е усвоил. Също така почти всяка фирма има и вътрешни правила, по които определя заплатите на служителите си.

По данни на Българската асоциация на софтуерните компании, нетната месечна заплата в IT сектора в България е 2752 лева, което е около 4 пъти повече от средната работна заплата в страната. Ако трябва да сравним заплатите в тази индустрия в България и ЕС, то ще видим, че българските заплати са конкурентни на европейските, въпреки че все още не са ги достигнали като абсолютна стойност. Това е така, защото покупателната способност на IT специалистите тук е по-висока, заради по-ниския стандарт на живот в страната. За 2017 г. се очаква ръст на заплатите от около 5%.

Относно това какви точно специалисти се търсят в този сектор – тенденцията е да се търсят хора, които да могат да програмират на повече от един език. Недостиг има и на Full-Stack разработчици, инженери по автоматизацията и специалисти по облачните технологии. Заради все по-голямата дигитализация се очаква все повече хора да се преквалифицират в IT специалисти, с което да си осигурят по-високи и стабилни доходи и да задоволят глада от кадри в сектора.

   

healthy-at-work