Законодателни промени в Румъния и България от 1 януари 2017г.

Стандартната ставка на ДДС в Румъния се намалява от 20% на 19%, считано от началото на тази година. ДДС върху храните и безалкохолните напитки остава 9%. ДДС за печатните издания остава 5%. Премахва се суперакцизът върху горивата и таксата върху специалните строежи.

За сега минималната работна заплата в Румъния остава непроменена на 1 250 леи (275 евро) месечно. Това обяви Румънското правителството на 29 декември 2016г. Увеличението й ще бъде работа на новия кабинет. Очаква се от 1 февруари т.г. минималната работна заплата да се увеличи с 200 леи и да стане 321 евро.

За сравнение, у нас повишението на минималната работна заплата е с 40 лева, т.е. общо 460 лева (235 евро) Минималната работна часова ставка се определя на 2,77 лв.(1.42 евро) Минималните осигурителни прагове остават на старите си нива с изключение на тези, които са равни на минималната работна заплата.

Осигурителната вноска за пенсия се повишава с 1 процентен пункт за всички категории труд и вече е 18.8% за родените преди 1960 г. и 13.8% за родените след 1959 г. Жените ще се пенсионират при навършване на 61 г. и 35 г. и 2 м стаж, а мъжете – на 64 навършени години и осигурителен стаж от 38 г и 4 м. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст става 161.80 лв.( 83 евро);

От 2017 г. има и ново облекчение в България- ако всички доходи от трудов договор се получават по банков път и 80% от тях също се харчат по банков път, ще се спести 1% от дължимия данък, но не повече от 500 лв. (255 евро)

   

healthy-at-work