Заключителна конференция по проект „Мрежа и уеб-платформа за подобряване на информираността на обществото за управление и защита на околната среда в трансграничната зона Гюргево – Русе и прилежащите трансгранични зони“- AEMPROBG, МИС-ETC код: 594

   

healthy-at-work