Управление

 

Членове на Управителния съвет  на Българо-румънска търговско-промишлена палата

Петко Димитров – unibelnord@bella.bg

Надежда Ванева – nadia@3con.eu

Щефан Флореску – florescustefan@gmail.com

Дан Робу – european.fair.trade@gmail.com

Светлозар Димитров – dimitrov@inout.bg

 

Контролен съвет:

Александър Прокопиев – office@polytraffic.bg

Моника Кадоган – monica@vivre.ro

 

Председател на УС

Петко Димитров – unibelnord@bella.bg

 

Заместник-председател на УС

Щефан Флореску – florescustefan@gmail.com

 

Изпълнителен директор

Елеонора Иванова – e.ivanova@brcci.eu

   

healthy-at-work