Управление

Председател на УС на Българо-румънска търговско-промишлена палата

Елеонора Иванова – e.ivanova@brcci.eu

 

Членове на Управителния съвет

Елеонора Иванова – e.ivanova@brcci.eu

Александър Прокопиев – office@polytraffic.bg

Моника Кадоган – monica@vivre.ro

Петко Димитров – unibelnord@bella.bg

Щефан Флореску – florescustefan@gmail.com

 

Контролен съвет:

Светлозар Димитров – dimitrov@inout.bg

Росен Русев – rosen.rusev@fdrr.eu

   

Via expo

healthy-at-work