Възможности и пречки пред пробива на български хранителни продукти на румънския пазар

На 30 май 2017 г. се проведе среща между български фирми от хранително-вкусовата промишленост. Срещата беше организирана от БРТПП и целта беше да се даде информация за това какво се изисква и какви са пречките пред дадена фирма от този сектор да навлезе на румънския пазар.

Беше обсъден трудния достъп до румънски закупчици в търговските вериги. Става въпрос за т. нар. „buyers” – това са служителите, които приемат и записват нови стоки. Случайният контакт с тях е почти невъзможен, нужно е някой да представи и препоръча българските производители като за предпочитане е този някой да може да говори на румънски език.

Друг проблем е, че някои от българските хранителни продукти не са конкурентни. За пример могат да се дадат месният и млечният сектор, където румънските стоки се предлагат на много добра цена. Решение би могло да бъде предлагането на продукти, които се различават по вкусови качества от румънските, както и на такива, които не се срещат често на румънския пазар.

В повечето случаи румънските търговски вериги предпочитат да работят с утвърдени марки, затова и българска компания, която иска да наложи даден продукт под своя непозната за местния пазар марка, ще изпитва трудности. Затова вариант е да се започне предлагането на даден продукт под марката на самата търговска верига и постепенно да се налага и продукт под собствена марка или под специално създадена за румънския пазар (и съответно звучаща добре на румънски език) марка.

Високите разходи за навлизане на румънския пазар, произтичащи от големината на територията и обема на пазара, също не са по силите на доста български компании. Ако се работи директно с търговските вериги, фирмите трябва да организират и собствена логистика, което им носи допълнителни разходи. В общия случай те трябва да зареждат магазините на съответната търговска верига на територията на цялата страна и ако нямат широк асортимент от продукти може да се окаже, че трябва да организират транспорт до над 500 км за малък обем стока.

Грешки, които се правят от българските фирми, са липсата на предварително пазарно проучване и непознаването на обемите за различните стокови категории в дадена търговска верига (това може да се намери като платена информация).

На румънския пазар няма много свободни ниши. Румънски участници на срещата изказаха мнение, че ако даден продукт е конкурентен (с добро съотношение цена/качество) и правилно позициониран, то той ще се продава дори и да не е уникален.

На срещата се дадоха няколко предложения. Едно от тях бе да се навлиза на румънския пазар през български фирми, които вече успешно са го направили. Те разполагат с контактите, логистиката, опита и знанието за това какво се търси. Така могат да се спестят много грешки и разходи.

Друго предложение, което бе дадено, е в Букурещ да се създаде дадено представително място, на което заинтересовани български компании от хранително-вкусовия сектор да излагат свои продукти пред румънски дистрибутори и крайни клиенти. Така потребителите от Румъния ще могат ефективно да опознават българските продукти и да свикват с техния вкус, което би улеснило навлизането им на пазара.

Повече информация може да намерите тук

   

healthy-at-work