Агенция ВИЗА посреща първите румънски лица, търсещи трансгранична заетост

Целта е да се разработят нов тип услуги за българските и румънските работодатели, свързани със създаване и развитие на трансграничния трудов пазар. Тези услуги ще се предоставят чрез специализираната постоянна структура, част от БРТПП – Агенция Виза с основен офис в гр. Русе, България и сателитен офис в гр. Слатина, Румъния. Агенцията стартира в точния момент, за да посрещне нуждите от информация, консултации и допълнително обучение, както и да свърже търсещите работа в съседната държава с предоставящите работни места.

В рамките на два дни търсещите заетост в трансграничната зона румънски лица ще посетят няколко водещи компании в региона от различни сектори и ще се запознаят с условията на труд, които предоставят на служителите си русенските фирми с потенциален интерес за наемане на трансгранични работници.

В последната седмица на юли ще се проведе реципрочна визита, по време на която 10 български лица с интерес за работа в Румъния ще посетят работодатели от градовете Слатина и Крайова в Румъния.

   

healthy-at-work