Агенция „Виза“ обучава в междукултурно общуване

Как да установим контакт при първа среща с румънски партньор или работодател, бизнес етикетът в Румъния, как да общуваме с клиенти в съседната държава – това са само част от темите на обучението „Общуване през границата“, което днес (10 октомври 2018)  започна Агенция „Виза“ на Българо-румънската търговско-промишлена палата. Втората част, която ще се състои на 12 октомври 2018 в малката конферентна зала на хотел „Дунав“, е фокусирана към културните различия и потребителските навици.

Краткият курс с лектори Анна Вълчева и Юлия Баховски е в помощ на търсещи работа или търсещи кариерна промяна, които виждат бъдещото си професионално развитие в съседната държава.

Подготвя се обучение по предприемачество като част от ключовите компетентности, необходими за успешна професионална кариера. 

Приложена може да намерите ПРЕЗЕНТАЦИЯТА на лектора Анна Вълчева от 10 октомври 2018.

   

healthy-at-work