Виното измества ракията от трапезата на българите

Консумацията на вино се повишава чувствително. За последните 20 години то измести ракията на българската трапеза. Това стана ясно по време на 40-ия Световен конгрес по лозарство и градинарство, който се проведе в София между 29 май и 2 юни.

Причините за това може да се търсят в добре развитото лозарство в страната. Благодарение на разнообразните почви се произвеждат различни и специфични видове вина.

На територията на Дунавската равнина и Тракийската низина се произвеждат почти всички класически вина. Също така има и 55 района за производство на вина със защитено наименование за произход. Браншът желае да развива следните местн сортове: „Маврут“, „Памид“, „Рубин“ и „Мелник“.

Засадената площ с лозя в България е 67-68 хил. ха. Новите насаждения са над 25%. Регистрираните винопроизводители в България са 263.  Реализацията на продукцията се осъществява почти поравно на вътрешния (около 700 хил. хектолитра) и външния пазар (около 600 хил. хектолитра). Продажбата на вносни вина в България е 50 хил. хектолитра.

Количеството на продажбите на бялото вино е почти същото като това на червеното вино и на розето. България е на 21 място в света по производство на вино с 1,3 млн. хектолитра и е сред успешните страни в бранша наред с Бразилия, Италия и Франция. Страната ни е шестият най-голям износител на вино в света.

   

healthy-at-work