Видеоконферентен инвестиционен форум – 13.10.2015

Видеоконферентна връзка осигури провеждането на българо-румънски инвестиционен форум на 13 октомври 2015 година.

Събитието, което е демонстрационно по проект „Заедно в реално време”, обедини представители на над 40 държавни, регионални и общински институции от Румъния и България, на големи инвеститори в регионите, обхванати от проекта –  Русе, Враца, Крайова и Кълъраш, на банковия сектор, на академичните и нестопанските среди.

Участниците изтъкнаха предимствата и недостатъците на регионите за осигуряване на добър инвестиционен климат. Те разговаряха за състоянието на стокооборота между двете държави, развитието на търговско-икономическите взаимоотношения, предстоящите изложения, които осигуряват отлично  представяне на фирмите и шансове за нови контакти, както и модерните банкови продукти в подкрепа на добрите бизнес идеи и трансграничните практики.

Обект на разговора беше инвестиционният климат с акцент върху съвместното привличане на инвеститори, както и съвместното излизане на трети пазари. Форумът разгледа статистически данни в индустриалната и търговската сфера, а също така и възможностите за финансиране и други услуги за малките фирми. Една от темите на разговора беше как регионалните и местните власти създават благоприятна среда за бизнес активност, включително чрез подобрена инфраструктура и мерки за предотвратяване на бедствия.

Фирмите инвеститори в българската и румънската част на трансграничния регион представиха възможностите си за партньорство и взаимно осигуряване на достъп до пазарите в другата държава. Участниците обсъдиха инициативи, чрез които да привлекат към сътрудничество бизнес и власти от други държави в дунавския регион.

 ***

Проект „Заедно в реално време” се изпълняван от Русенската търговско-индустриална камара с партньори Сдружение „Общество „Идеин”, Търговско-промишлена палата – Враца, Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации – Крайова, Търговско-индустриална и земеделска камара – Кълъраш. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013.

   

healthy-at-work