Veniturile populaţiei au fost în trimestrul doi de 2.396 lei/lună, iar cheltuielile de 2.155 lei

Veniturile populaţiei au fost în trimestrul doi de 2.396 lei/lună, iar cheltuielile de 2.155 lei.
Veniturile populaţiei, ca medie lunară pe gospodărie, au fost în trimestrul al doilea de 2.396 lei, iar cheltuielile de 2.155 lei, potrivit datelor anunţate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Salariile şi celelalte venituri asociate acestora au format cea mai importantă sursă de venituri (48,9% din veniturile totale ale gospodăriilor în trimestrul I 2012, respectiv 50,5% în trimestrul II 2012).
La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (23,7%), veniturile din agricultură (3,6%), veniturile din activităţi neagricole independente (3,0%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,7%). O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (16%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (14,1%).
Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul II 2012, în medie de 2.155 lei lunar pe gospodărie (749 lei pe persoană) şi au reprezentat 89,9% din nivelul veniturilor totale.
Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.). Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,3%).

 

   

healthy-at-work