Фирма Vektor Marktforschung се присъедини към нас

Vektor Marktforschung е най-динамичната компания за проследяване на търговията на дребно в региона и работи в Румъния, Молдова, а от 2018 г. и в България. Те са компания, която предлага пълен набор от услуги за проследяване на търговията на дребно и услуги с добавена стойност, която предоставя пет основни услуги: одити, преброяване на магазините, проучвания на пазара, анализ на бизнес модела и проучване на купувачите. Клиентите им са реномирани мултинационални компании, както и важни местни компании, които са водещи в индустрията, в която работят. Вече обслужват български фирми, които навлизат в Румъния, чрез одитни данни и биха искали да разширят тази услуга към всички компании, които членуват в БРТПП.

Vektor Marktforschung ще започне да предлага услугите си в България чрез цялостно преброяване на магазините през март/април 2018 г. Всяка компания, членуваща в БРТПП, може да представи своите изисквания и да извлече полза от уникално предложение. Ще покрием всички точки за продажба на бързооборотни стоки на всякакви локации.

 

Презентация на фирмата

 

Интернет страница: http://marketvector.eu/

   

healthy-at-work