Вакантно място за Експерт Маркетинг в Българо-румънска търговско промишлена палата

Описание:
Изпълнява следните основни задачи:

• Подпомага разширяването и развитието на бизнеса чрез изготвяне и изпълнение на маркетингови цели, политики и програми;

• Провежда пазарни проучвания с цел установяване на пазарни възможности за нови и съществуващи продукти и услуги;

• Консултира относно всички маркетингови елементи като продуктов микс, ценообразуване, реклама и промоции, продажби и канали за дистрибуция;

• Поддържа, обновява и контролира съдържанието на интернет страницата на организацията;

• Работи със социални медийни платформи (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube и др.), като поддържа, обновява и контролира съдържанието на информацията, която се публикува в тях.

Изисквания:

Кандидатите следва да имат: Икономическо образование със степен бакалавър, специалност Маркетинг; Стопанско управление, МИО или подобна. Да владеят румънски и/или английски език, компютърна грамотност, делова кореспонденция. Възможност за работа със социални медийни инструменти.

Румънски език е предимство.

* кандидатите трябва да са до 29 год. възраст, регистрирани в Бюрото по труда по схема „Младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

За контакти : ivelikova@brcci.eu

   

healthy-at-work