В Русе се проведе среща за проблемите на корабоплаването по Дунав

На 29.05.2017 г. в хотел Дунав Плаза, град Русе, се проведе дискусионна среща на тема проблемите пред корабоплаването по река Дунав. Дискусията бе организирана от Българо-румънска търговско промишлена палата и се проведе в рамките на проект “ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав”.

В срещата участваха представители на частни компании, държавни институции и други заинтересовани лица, които изразиха своите възгледи върху най-големите административни пречки пред превоза на стоки и услуги по реката. Част от организациите-участници на събитието бяха Областна администрация – Русе, Митница – Русе, Гранична полиция, Дирекция „Речен надзор” – Русе, Български речен клъстер „Дунав”, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” и др. По темата бяха изнесени две презентации: едната от г-н Манфред Зайц, който е генерален секретар на Pro Danube International – водещ партньор по проект ДАНТЕ, а другата от капитан Иван Жеков Иванов от дирекция „Речен надзор” – Русе.

Подобни кръгли маси ще се проведат и в другите държави-участници в проект ДАНТЕ. За повече информация може да посетите уебсайта на самия проект: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dante

   

healthy-at-work