В Букурещ се проведе Private Label Innovation Show

 

БРТПП съдейства за участието на български фирми във формата

 

На 28 септември 2017 г. в хотел Рамада Норд в град Букурещ, Румъния, се проведе шестото издание на изложението Private Label Innovation Show. Организатор на събитието е един от партньорите и членовете на Българо-румънска търговско промишлена палата – Modern Buyer. В събитието взеха участие над 160 фирми от Румъния, Молдова, Украйна и България. Две от фирмите-членове на Палатата се представиха със собствени щандове – това са „UnibelNord“ SRL (румънската фирма на БЕЛЛА България)  и “Лактима” ЕАД. Това е първо участие на български фирми на Private Label. Сред чуждестранните фирми-участници се открояваха имената на „Carrefour Romania”, „Kaufland Romania”, “Metro Romania”, “Nielsen”, “Döhler”, “Mega Image”, “ Cora “ и др.

Шестото издание на изложението премина изключително успешно. Бяха представени и обсъдени теми, свързани с пазарните стратегии на големите вериги магазини, тенденциите по отношение на ценообразуване, иновации, пазарно позициониране, продуктово разнообразие и др. Презентаторите, сред които бяха Юлия Пенча от фирма Nielsen, Милош Риба от IGD, Тудор Попа от Kentar Retail и Даниела Йордановски от Dm drogerie markt, представиха информация за пазарния дял на собствените търговски марки, за важността търговците да инвестират в самия продукт и опаковката, тъй като това би направило продукта им различен от останалите, уникален на пазара, а това от своя страна ще доведе до вярност на клиентите към тяхната марка.

Специално внимание се обърна на факта, че с повишаването на стандартите си за качество, както и на иновативността в своите продукти, търговците са увеличили и добавената стойност на тези продукти. Не трябва обаче да се подценяват и разходите, които съпътстват производството на даден качествен продукт – разходи за реклама, пазарно проучване, както и сложността на производствения процес, характерен за всеки качествен марков продукт. Подчертани бяха и два основни фактора – как дадена продуктова марка допълва и съответства на останалите марки, които търговецът предлага и развитието ѝ в ясна насока – защо клиентите идват в неговия магазин. Дългосрочната стратегия за развитие на собствените марки задължително включва иновация и цели да спечели лоялността на клиента.

Участниците в изложението споделиха, че тенденцията е собствените марки постепенно да увеличават пазарния си дял. Една собствена марка може да направи търговеца разпознаваем не само на местно и национално, но и на международно ниво.

   

healthy-at-work