Три важни данъка в Румъния са намалени през 2016 г.

С настъпването на Новата година три важни данъка в Румъния са вече с нов, по-нисък размер. ДДС ставката вече ще бъде по-ниска считано от 1 януари 2016, а също така и данък върху дивидентите и данъка върху приходите на малките компании.
Ставката на ДДС се понижава от 24% на 20% за всички стоки и услуги от 1 януари 2016 г., но за някои основни храни тя вече е намалена. През юни 2015 г. за месото, рибата, плодовете и зеленчуците налогът бе редуциран до 9%, което въпреки прогнозите не намали приходите в хазната, а ги повиши заради ръст на потреблението.
Тези, които получават дивиденти също ще плащат по-ниски данъци – данък върху дивидентите пада от 16% на 5%.
С добри новини също за малкия бизнес в Румъния започва 2016 г. Фирмите, които имат само няколко служители ще плащат данък върху доходите от 1%, докато тези без наети лица ще трябва да плащат данък от 3%.

   

healthy-at-work