Нова туристическа карта на България

Девет туристически района в страната предвижда Концепция за туристическо райониране на България, изготвена от Националният център за териториално развитие по поръчка на Министерството на икономиката и енергетиката.

Предлаганите в концепцията туристически райони са: Дунав, Стара планина, Розова долина, Тракия, Родопи, Рила-Пирин, София, район Варна (Северно Черноморие) и Бургас (Южно Черноморие).

За всеки туристически район се предлага основна и разрширена специализация. Основната е комбинация от два вида туризъм, които в съчетание определят уникалността на районите. Разширената – включва освен основните и до 4 допълващи вида туризъм. Основните специализации са:

Район Дунав – културен и круизен туризъм;
Район Стара планина – планински и екотуризъм;
Район Розова долина – здравен и културен туризъм;
Район Тракия – културен и винен туризъм;
Район Родопи – планински и селски туризъм;
Район Рила-Пирин – планински и религиозен туризъм;
Район София – делови и културен туризъм;
Район Варна (Северно Черноморие) – морски и спортен туризъм;
Район Бургас (Южно Черноморие) – морски и културен туризъм.

   

healthy-at-work