Фирма Тогедър ООД се присъедни към нас

 “Тогедър България” е академия за управление на лични финанси и е създадена да работи с единствената цел – да помогне на своите клиенти, да се научат правилно да управляват своите финанси и инвестиции. Това е възможно само с компетентно обучени и квалифицирани консултанти, с които компанията разполага. Продуктът на “Тогедър България” е индивидуален финансов план, според финансовата цел на клиента, базиран на образоване на клиента и мотивирането му да промени в положителна посока финансовите си навици. “Тогедър България” е ексклузивен партньор при продажба на акции на “Исторически парк”АД и акции и облигации на “Асендинг” АД. Индивидуалният подход, който финансовите консултанти на “Тогедър България” прилагат към всеки един човек, независимо от възраст, образование и социален статус, им дава възможност максимално да са полезни и да допринесат за развитието и достигането на финансова независимост на дадената личност.

 

Интернет страница: http://together.bg

Ел. поща: office@together.bg

   

healthy-at-work