Тарифа

СПИСЪК И ЦЕНИ

на услугите, предлагани от екипа на БРТПП или чрез ексклузивни партньори

 

1 – Информация за актуално състояние на румънски фирми (предмет на дейност, адрес, управително тяло, р-р на уставния капитал, последно достъпна финансова информация, дали е обявена в несъстоятелност или ликвидация и др.) – обработена справка от публичните регистри. 
Цена: 30 евро на фирма – информацията се предоставя на български език.
Безплатно за членове на Палатата (до 3 запитвания годишно, следващите с 50% от таксата за нечленове). Информацията се предоставя на румънски език.

2 – Предоставяне на информация/консултация в отговор на конкретно запитване в областта на данъчното, осигурителното, трудовото и т.н. законодателство на Румъния.
Цена: 150 евро
Безплатно за членове на Палатата (до 3 запитвания годишно, следващите с 50% от таксата за нечленове)

3 – Информация за различни административни процедури, в т.ч. процедура за регистрация на фирма, процедура за регистрация по ДДС, процедура за лицензиране на дейност в Румъния.
Цена: 100 евро
Безплатно за членове на Палатата (до 3 запитвания годишно, следващите с 50% от таксата за нечленове)

4 – Информиране за обявени обществени поръчки, консултиране и подготовка на документи за кандидатстване по публични търгове в Румъния.
Цена по договаряне
Услугата се предоставя чрез партньори.

5 – Изготвяне на списък с актуална контактна информация за румънски фирми – производители, дистрибутори, вносители, износители и т.н.
Цена: 4 евро на фирма (до 20 фирми, над този брой – по договаряне)
За фирми членове – 50% от таксата за нечленове

6 – Директен мейлинг до предварително селектирани румънски фирми по зададени от клиента критерии (представяне на фирмата, конкретно запитване и т.н.) и получаване на обратна връзка за наличие или не на интерес от поне 90% от фирмите, включени в списъка.
Цена: 10 евро на контакт (над 20 фирми – по договаряне)
За фирми членове – 20% отстъпка

7 – Пазарни и секторни проучвания по задание на клиента
Цена: по договаряне

8 – Регистрация на фирма в Румъния
Цена: по договаряне, мин. 300 евро.
Услугата се предоставя чрез партньори. Цената не включва регистрационни, банкови и/или нотариални такси, такси за преводи или за уставен капитал.

9 – Съдействие за набиране на персонал – публикуване на обяви в специализирани сайтове, събиране на автобиографии, предварителна селекция и обобщаване на събраната информация).
Цена: 300 евро.
За фирми членове: 50% от цената
Цената не включва превод на подадени от кандидатите автобиографии и други документи, както и платени публикации

10 – Организиране на частни бизнес-посещения: бизнес-срещи, посещения на изложения и събития, организиране на преводач и/или придружител за срещи и събития и др.             
Цена: по договаряне

11 – Преводачески услуги от/на български и румънски език
Цени: в зависимост от сложността и срока на преводите, мин. 8 евро на стандартна страница. За обем и за фирми членове са възможни отстъпки.
Услугата се предоставя чрез партньори. Не включва таксите за легализация на документи.

12 – Включване на презентация на сайта и в бюлетина на Палатата
Цена: 100 евро, в повече от 1 брой – по договаряне.
За фирми – членове – безплатно

13 – Участие в събития, организирани от Палатата
Цена: мин. 25 евро
За фирми членове: безплатно за 1 представител

Цените не включват ДДС.

 

ПАКЕТ ЗА ЧЛЕНСТВО В БРТПП

 

1. Представяне на фирмата във всички информационни канали на БРТПП (на Интернет-сайта, в електронния бюлетин и социалните медии) без допълнително заплащане. Публикуване текущо на новини, постижения и интересни нови продукти или услуги.
Тази информация достига до над 10 000 абоната в България и Румъния и ЕС, сред които компании, бизнес-асоциации, публични власти, медии

2. Получаване на информация по електронна поща за предстоящи бизнес-събития, организирани от БРТПП или наши партньори, икономически новини, данъчни промени и др. в двете съседни държави.

3. Участие в Общото събрание на БРТПП с право на глас; възможност представител на фирмата да бъде избран за член на управителния или контролния съвет. Право и възможност за представяне на предложения за подобряване на бизнес средата, които да бъдат насочени от името на БРТПП към компетентните органи.

4. Участие във всички организирани от БРТПП събития – безплатно.

5. Информация по т. 1,2 и 3 от тарифата по-горе – според условията

6. Отстъпки до 10% от тарифите за участие в панаири и изложения на РОМЕКСПО

7. Отстъпки от всички останали услуги на Палатата.

8. Ползване на по-ниски/преференциални цени към всички други организации и компании, с които Палатата е договорила специални условия за членове на БРТПП.

 

   

healthy-at-work