Информационни срещи в Пловдив и София

 

 

 

 

Информационни срещи в Пловдив и София

ИНОВАТИВЕН  ЗДРАВЕН  МЕНИДЖМЪНТ  НА  РАБОТНОТО  МЯСТО  ПО  МОДЕЛА  НА  ШВЕЙЦАРИЯ

 

Как да опазваме здравето на работното място?

Как висшият мениджмънт привлича всички служители към каузата „Здрави на работното място”?

Защо да въвеждаме нови мерки за борба със стреса?

Имаме Закон за здравословни и безопасни условия на труд – трябват ли ни други инициативи?

По какъв начин швейцарският модел допринася за изпълнението на законовото изискване за „за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица”?

 

Това е само част от въпросите,  обсъдени по време на по време информационните срещи за разпространение на експертен опит в здравния мениджмънт от Швейцария, които организира Българо-румънската търговско-промишлена палата в Пловдив (17 февруари  2015, зала Талантино) и в София (18 февруари 2015, Национален дом на науката и техниката).

В срещите участваха представители на работодателски сдружения, университетски преподаватели, ръководители на компании, представители на фирми за трудова медицина, служители, членове на НПО.

Пред тях експертите на БРТПП представиха швейцарската марка Friendly Workplace Label – доброволен стандарт, присъждан на фирми със значителни постижения в създаването на здравословна работна среда.

Особен голям интерес предизвикаха адаптираните за българските условия критерии  за прилагането на швейцарския стандарт за фирмен здравен мениджмънт. Те са изложени в издадения на български език наръчник за въвеждане на стандарта „Приятелска работна среда – България®”, дело на експертите на БРТПП, чрез който социално отговорните компании могат да приложат иновативен процес по опазване на здравето на работното място.

Участниците в информационната среща се запознаха в детайли с ползите от прилагане на стандарта в ръководените или консултираните от тях фирми и организации и получиха безплатно копие от изготвения наръчник, както и допълнителна информация и консултации по провеждане на предварителен одит по швейцарския модел.

 

Информационните срещи и разпространението на водещия швейцарски опит станаха възможни благодарение на подкрепата на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Здрави на работното място: трансфер на стандарти и практики за здравословна работна среда”, осъществяван от БРТПП и Health Promotion Switzerland.

 

   

healthy-at-work