Sumarizarea situaţiei cu dragajul pe Dunăre, în momentul de faţă

În susţinerea partenerilor noştri din Austria cu care lucrăm în mod activ în proiecte şi iniţiative îndreptate spre folosirea mai eficace a fluviului Dunăre şi spre încurajarea navigaţiei pe fluviu, în luna iulie Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro – Română a diseminat o adresă din partea Pro Danube International – Viena şi semnată de peste 20 de navigatori europeni şi utilizatori ai fluviului, inclusiv din Bulgaria, prin care semnalizăm despre problemele agravate şi navigaţia îngreunată din cauza prezenţei de bancuri de nisip în partea bulgară – o problemă care de ani buni stă spre soluţionare în faţa fiecărui guvern nou al Bulgariei.

Într-un articol din data de 25 septembrie anul acesta, ziarul „Capital” de asemenea comentează tema, reflectând şi reacţia CCIBR.

Aici puteţi vedea adresa transmisă către Ministerul Transporturilor de la PDI, iar aici este adresa transmisă de CCIBR către numeroase instituţii şi firme interesate în navigaţia pe fluviul Dunăre.

   

healthy-at-work