Проучване: румънският рекламен пазар бележи лек спад, Интернет продължава да бъде най-динамичният сегмент

Според най-новата оценка на Media Fact Book през 2013 г. се очаква известен спад на румънския рекламен пазар до 295 млн. евро, с  8 милиона евро надолу спрямо предходната година. Интернет ще продължава да бъде единственият сегмент от пазара средства, които ще отбележи растеж през 2013 г. до прогнозните 46 млн. евро спрямо 41 млн. евро за 2012 г., като сумата ще включва  включва разходи за Google, Facebook и Yahoo!.
Очаква се радиото да стагнира, а в другите сегменти ще се наблюдава спад.
Пазарът на телевизионна реклама се очаква да загуби около 10 млн. евро през тази година, но все още е тя има най-голям пазарен дял от 183 млн. Принтът ще спадне до 19 млн. евро при 22 млн. евро за предходната година. Външната реклама най-вероятно ще достигне 28 млн. евро при 29 млн. евро за 2012 г.

Виж цялостния анализ на Media Fact Book 2013 тук:

Media Fact Book 2013

 

 

   

healthy-at-work