Стокооборот между България и Румъния за 2016 г.

По информация на Службата по икономически въпроси към посолството на Румъния в България, стокооборота между двете държави за 2016 г. е 3.94 млрд. евро, което е увеличение спрямо 2015 г., когато тази стойност е била 3.68 млрд. евро.

Общият ни износ към Румъния е на стойност 2.1 млрд. евро, което е съществен растеж спрямо 2015 г., когато тази стойност е била 1.86 млрд. евро. От друга страна вносът за 2016 г. от Румъния е равен на 1.85 млрд. евро, което е малко повече в сравнение с 2015 г. – 1.8 млрд. евро. Както се вижда от така изнесените данни, търговския ни баланс с нашите северни съседи е положителен.

Според разбивката по групи продукти, българският износ към Румъния е най-висок при машините, апаратите и електрическото оборудване (306 млн. евро), растителните продукти (288.5 млн. евро) и продуктите на химическата промишленост (282.2 млн. евро).

В същото време водещите три категории, по които внасяме стоки от Румъния, са минерални продукти (349.9 млн. евро), неблагородни метали (272.3 млн. евро) и машини, апарати и електрическо оборудване (199.8 млн. евро).

   

healthy-at-work