Нов рекорд за стокооборота между България и Румъния за 2017 г.

Стокообменът между България и Румъния отбеляза нов рекорд през 2017 г. като достигна стойност от 4.31 млрд. евро – увеличение със 7.6% спрямо предишната 2016 г., когато е бил 3.8 млрд. евро.

Румъния е третата най-голяма износна дестинация за български стоки като се нарежда веднага след Германия и Италия. За 2017 г. България е изнесла за Румъния стоки и услуги на стойност 2.18 млрд. евро, което е увеличение с около 5.3% на годишна база спрямо 2016 г., когато износът за северната ни съседка е бил 2.07 млрд. евро. Към Румъния е насочен 8.2% от целия ни износ.

В същото време, Румъния се нарежда на четвърто място (след Германия, Русия и Италия) сред държавите, от които внасяме най-много продукция. За 2017 г. България е внесла стоки и услуги на обща стойност 2.13 млрд. евро от Румъния, което е значително увеличение спрямо 2016 г. – 17.6%. От Румъния идва 7.1% от общия ни внос.

Търговското ни салдо (разликата между износа и вноса) със северната ни съседка за 2017 г. е положително – 45.3 млн. евро. За предходната година то също е било положително – 255.4 млн. евро.

Що се отнася до разделението по стокови групи, най-важните ни износни стоки към Румъния са трактори, машини и устройства за събиране на реколтата, железни и стоманени пръти, нефтени масла и медикаменти. Най-значителните вносни групи стоки от Румъния за България са нефтените масла, газ, мед (метал), каучукови изделия и слънчогледови семена.

   

healthy-at-work