Среща – дискусия по проблемите на корабоплаването

Дата и час: 29.05.2017 г., 14.00 ч.

Място: гр. Русе, Дунав Плаза хотел, площад Свобода

Българо-румънска търговско промишлена палата кани всички заинтересовани страни на работна среща-дискусия, чиято цел е да идентифицира проблемите и пречките за корабоплаване по р. Дунав, които са резултат от различни административни процедури и регулации, налагани от контролните органи по реката и произтичащи от националното законодателство.

Работната среща е част от серия кръгли маси, които се провеждат в общо осем Дунавски държави в рамките на проект ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Русе, Дунав Плаза хотел, конферентна зала на 29 май 2017 г. от 14.00 ч, съгласно приложения Дневен ред.

Участници ще бъдат както преките ползватели на реката, така и представители на регулаторните органи, с които заедно ще обсъдим проблемите, касаещи административните бариери и пречки не само в българския участък на реката, ще споделим добри практики и предложения за подобряване на съществуващата среда.

В дискусията ще участва и г-н Манфред Зайц – Генерален секретар на Pro Danube International – Австрия, Водещ партньор по проект ДАНТЕ, организация, която изпълнява и други свързани проекти и лобира на високо европейско ниво за активизиране транспорта по реката.

Резултатите от дискусията ще бъдат обобщени и заедно с тези от другите държави ще послужат за база за предприемане на конкретни мерки за хармонизиране на законодателството и облекчаване на административните уредби по целия речен път.

Кратка информация за проекта можете да намерите тук, а повече за конкретните дейности и очакваните практически резултати ще научите по време на събитието.

Дневен ред на събитието може да намерите тук.

 

Повече информация:

Е-мейл: info@brcci.eu

Телефон: +359 82 507 606

Десислава Грозева

Искрена Великова

   

healthy-at-work