Сравнение между разходите за труд в България, Румъния и други европейски държави

По данни на Евростат, Румъния е на челно място в ЕС за второто тримесечие на 2017 г. по отношение на повишаването на разходите за труд. Работодателите там харчат с 18.6% повече за своите работници спрямо същия период миналата година. Увеличение има във всички икономически сектори, но най-голямо е това в образованието, здравеопазването, развлекателната индустрия и публичната администрация.

На второ място се нарежда Унгария с 13%, на трето – Чехия с 11.1%, а България заема четвъртата позиция с 11% увеличение на разходите за труд. Челната петица се допълва от Полша с 8.3%.

В България увеличението е най-голямо при компаниите, занимаващи се с търговия с недвижими имоти (16.8%), а най-малко – в строителството и енергетиката (5%). Нарастването на разходите за труд се обуславя най-вече от увеличението на минималната месечна заплата, по-голямата вноска във фонд „Пенсии” и липсата на квалифицирани кадри на пазара на труда, което засилва конкуренцията за привличането на вече съществуващите такива.

   

healthy-at-work