БРТПП подписа партньорско споразумение с Търговско-индустриална палата – Прахова

В рамките на организирана през изминалата седмица официална визита в гр. Плоещ, Румъния, Председателят на управителния съвет на Българо-румънска търговско промишлена палата, Елеонора Иванова и президента на Търговско-промишлената палата на окръг Прахова г-н Аурелиан Гогулеску подписаха споразумение за партньорство и съвместна дейност, в присъствието на Ръководителя на Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството на Република България в Букурещ, г-н Бронислав Денев.

По силата на това споразумение организациите ще си взаимодействат в области от взаимен интерес, ще подпомагат търговските и икономическите връзки между България и Румъния, в частност – с окръг Прахова, ще обменят икономическа, правна, статистическа информация в полза на своите членове, ще организират съвместни срещи и бизнес-форуми.

Сред първите конкретни стъпки, които са планирани в близките месеци е бизнес-мисия от представители на български фирми, които ще посетят гр. Плоещ през април и ще се срещнат с потенциални търговски партньори от региона. В рамките на събитието и в партньорство със Службата по търговско-икономическите въпроси, е планирано и вече станалото традиционно ежегодно представяне „Храни и напитки“ – изложение на български продукти от хранително-вкусовата промишленост. През месец май, в рамките на планираната годишна среща на фирмите-членове, Българо-румънска търговско промишлена палата ще посрещне бизнес-делегация от Прахова с цел осъществяване на нови контакти и развитие на вече установени партньорства.
Партньорството с окръг Прахова е част от политиката на Българо-румънска палата за подкрепа на българските компании да разширят своите търговски контакти и развият бизнес и в други, по-непознати райони на съседна Румъния.

***

Град Плоещ, административен център на окръг Прахова, се намира на 60 км от столицата Букурещ и е един от най-развитие райони на Румъния. По данни от преброяването през 2011 година населението на град Плоещ е малко под 210 хил. души, а населението на окръга – около 815 хил.души. Фирмите с българско участие са 30, като те формират 1,28 % от чуждестранните инвестиции в окръг Прахова. Има пет индустриални парка, а водещите индустрии са добивна промишленост, преработка на нефт и въглища (45,2%); хранително-вкусова промишленост и тютюнева (11,9%); машиностроене (9,4%); производство, разпределение и дистрибуция на топло-, електроенергия и природен газ и вода (7,7%); металургия (7,1%).

   

healthy-at-work